Ofset boje i lakovi

Ofset boje

CMYK - Procesne boje
NOVAVIT F910 SPRINT BIO - BIO boja za sve savremene mašine velike brzine.
NOVAVIT F700 SPEED - Mineralna brzosušeća boja
NOVAPLAST - Boja za neupijajuće podloge
NOVALESS - Boja za suvi ofset
NOVABOARD - Brzosušeća boja sa oksidativnim sušenjem
ULTRAKING XTN - UV BOJE - Za sve vrste papira i neupijajućih podloga.
NOVASTAR - Boja za sve vrste papira i kartona
SPOT boje - posebne boje
NOVAVIT EASY MIX BIO - Pantone - Boje za optimalno mešanje boja upotrebom PANTONE Colour Formula Guide
NOVASTAR - HKS SKALA - HKS skala
NOVAPLAST - PANTONE SKALA - Boja za neupijajuće podloge
ULTRAKING XTN - PNTONE SKALA - Za kartone i papire u tabačnoj ofset štampi
NOVASPOT - Fluorescent PANTONE® - Boja za mat papire. Bolja fluorescentnost je kad se izlože UV svetlu.
SPOT boje - METALIZIRANE BOJE
ZLATNE I SREBRNE BOJE
PANTONE METALIZIRANE BOJE

Ofset lakovi

NOVACOAT - SJAJNI ULJANI LAK 4050
NOVACOAT - MAT ULJANI LAK
VODODISPERZNI LAK
UV LAK
OFSET LAK 1110 – EKSTRA SJAJNI
OFSET LAK 1651 – MAT
VODODISPERZNI LAKOVI ZA LAK VERK
VODODISPERZNI LAKOVI ZA BOJANIK
UV LAKOVI ZA BOJANIK
UV LAK ZA SITO STAMPU